Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Số hiệu 1588/QĐ-LĐTBXH
Trích yếu nội dung Quyết định số 1588/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm kế toán (TV15) của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"
Ngày ban hành 23/12/2020
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Văn bản liên quan
Tải file

QĐ.1588.2020.LDTBXH.pdf

Chi tiết văn bản