Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10935
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1159/QĐ-LĐTBXH 14/10/2021

Quyết định số 1159/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La

3563/LĐTBXH 13/10/2021

Công văn số 3563/LĐTBXH V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

1153/QĐ-LĐTBXH 12/10/2021

Quyết định số 1153/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

1143/QĐ-LĐTBXH 08/10/2021

Quyết định số 1143/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Nâng cấp, sửa chữa công cụ cập nhật dữ liệu truyền thông đa phương tiện trên trang điện tử của Cục Trẻ em năm 2021

3509/LĐTBXH-TCCB 08/10/2021

Công văn số 3509/LĐTBXH-TCCB V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phu

3512/LĐTBXH-TCCB 08/10/2021

Công văn số 3512/LĐTBXH-TCCB V/v tổ chức tập huấn "Kỹ năng xây dựng khung năng lực và bản mô tả công việc theo vị trí việc làm"

1123/QĐ-LĐTBXH 04/10/2021

Quyết định số V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mtooj số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa - Giai đoạn II

3332/LĐTBXH-TCCB 30/09/2021

Công văn số 3332/LĐTBXH-TCCB V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

3319/LĐTBXH-TCGDNN 29/09/2021

Công văn số 3319/LĐTBXH-TCGDNN V/v Tuyên truyền Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

3318/LĐTBXH-TCGDNN 29/09/2021

Công văn số 3318/LĐTBXH-TCGDNN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang