Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 11067
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4588/LĐTBXH-KHTC 11/11/2022

Công văn số 4588/LĐTBXH-KHTC V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

4561/LĐTBXH-QLLĐNN 10/11/2022

Công văn số 4561/LĐTBXH-QLLĐNN V/v rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

4496/LĐTBXH-KHTC 07/11/2022

Công văn số 4496/LĐTBXH-KHTC

105/QĐ-LĐTBXH 04/11/2022

Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2022 của Cục Bảo trợ xã hội

4472/TB-LĐTBXH 04/11/2022

Thông báo số 4472/TB-LĐTBXH Kết luận việc tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 10 năm 2022

1047/QĐ-LĐTBXH 02/11/2022

Quyết định số 1047/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm DDNCC tỉnh Vĩnh Long

4419/TB-LĐTBXH 02/11/2022

Thông báo số 4419/TB-LĐTBXH Thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

4404/LĐTBXH-QLLĐNN 02/11/2022

Công văn số 4404/LĐTBXH-QLLĐNN V/v Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực Đông Anh nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1046/QĐ-LĐTBXH 01/11/2022

Quyết định số 1046/QĐ-LĐTBXH Vv phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động TBXH

4388/LĐTBXH-TTr 01/11/2022

Công văn số 4388/LĐTBXH-TTr Vv hướng dẫn tác vụ thanh tra năm 2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang