Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Theo báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên ngày 22/10, ước trong năm 2021, tỉnh hoàn thành giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,45% trở lên so với năm 2020 và đã cơ bản hoàn thành giảm hộ nghèo người có công. 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, ngày 06/4/2020, Bộ LĐ-TBXH có Quyết định số 1189/QĐ-LĐTBXH về việc Ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về  công tác giảm nghèo năm 2020.  

Chung nhan Tin Nhiem Mang