Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Bình Định: Tăng cường các hoạt động ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bình Định: Tăng cường các hoạt động ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

22/03/2021
Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Bình Định đã quan tâm và đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc. Góp phần giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Thợ lò làm việc tối đa 8 giờ/ca

Thợ lò làm việc tối đa 8 giờ/ca

21/03/2021
Đây là quy định được nêu tại dự thảo Thông tư về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong mỏ hầm lò. Dự thảo đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.
Trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động

Trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động

04/03/2021
Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một nội dung quan trọng của bảo hộ lao động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm, độc hại phát sinh trong quá trình lao động, ngăn ngừa tai nạn, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
Quảng Ninh nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quảng Ninh nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

26/02/2021
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), góp phần giảm thiểu TNLĐ, BNN và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

26/02/2021
Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Trong đó, Chương III của Nghị định quy định việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo qui định của Bộ luật lao động

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo qui định của Bộ luật lao động

25/02/2021
Người lao động có thể coi là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, tái thiết và phát triển đất nước. Vị thế, vai trò của người lao động trong xã hội ngày càng được nâng cao. Điều đó được thể hiện thông qua các chính sách và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong việc nâng cao các điều kiện bảo hộ lao động, nâng cao môi trường làm việc cho người lao động và tăng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

25/02/2021
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật ATVSLĐ nói chung và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nói riêng, giúp người sử dụng lao động, người lao động nâng cao nhận thức và ngày càng thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động
Công ty 397 đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường

Công ty 397 đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường

25/02/2021
Thời gian qua, Công ty 397 trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) luôn chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp đơn vị ổn định sản xuất và phát triển bền vững.

Chung nhan Tin Nhiem Mang