Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI QUỐC TẾ

Nghĩa tình Đêm giao lưu “Kết nối những người khuyết tật: Cơ hội  công nghệ thông tin cho mọi người”

Nghĩa tình Đêm giao lưu “Kết nối những người khuyết tật: Cơ hội công nghệ thông tin cho mọi người”

09/06/2008
Hưởng ứng Ngày Viễn thông thế giới và Ngày Xã hội thông tin năm 2008 của Tổ chức Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), vừa qua Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD), Cục Ứng dụng Công nghệ ( CNTT) và Hội Tin học Việt Nam đã phối hợp tổ chức Đêm giao lưu “Kết nối những người khuyết tật: Cơ hội CNTT cho mọi người”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc; các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng và Hoàng Quốc Lập; ông Nguyễn Long, Tổng Thư kư Hội Tin học Việt Nam cùng đại diện người khuyết tật .