Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT, PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đảng bộ vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng đảng bộ vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

21/07/2015
Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra trong thời điểm lịch sử, là năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, một năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước và của Ngành. Đây là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Bộ.
 Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về bình dẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trước năm 2030

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về bình dẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trước năm 2030

10/07/2015
Cương lĩnh hành động Bắc kinh được thông qua tại Hội nghị thế giới lần thứ tư về phụ nữ tại Bắc kinh năm 1995 với sự tham gia của 189 quốc gia nhằm cam kết thực hiện các mối quan tâm và quyền lợi của phụ nữ toàn thế giới vào cuối thế kỷ XX. Cho đến nay, Cương lĩnh hành động vẫn là văn kiện toàn diện nhất về những vấn đề liên quan đến phụ nữ mà thế giới từng chứng kiến và vẫn còn nguyên giá trị.
Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong thực thi các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

Để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong thực thi các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

08/07/2015
Ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. So với Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2014 đã đánh dấu một bước tiến trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH)
“Lắng nghe trẻ em nói” để hoạch định và thực hiện tốt hơn các chính sách

“Lắng nghe trẻ em nói” để hoạch định và thực hiện tốt hơn các chính sách

01/07/2015
Tính đến cuối năm 2014, cả nước có khoản trên 26 triệu trẻ em, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng trên 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, tai nạn, thương tích…)
Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên

Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên

04/06/2015
Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người lao động, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, năng suất và hiệu quả công tác, tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị, xã hội. Khi nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường và hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, việc hoàn thiện chính sách tiền lương ngày càng cần thiết và cấp bách. Phóng viên Tạp chí Lao động và Xã hội đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Minh Huân về một số vấn đề tiền lương, thu nhập của người lao động trong năm 2014 vừa qua và định hướng xây dựng chính sách tiền lương sao cho phù hợp với thực tế, tiến tới bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.