Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÀI VIẾT, PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ

21/03/2016
Với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”, Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) 2016 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26/3 tại Hưng Yên. Sự kiện này nhằm huy động sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người lao động, nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện pháp luật về ATVSLĐ - PCCN, xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã có cuộc trao đổi với phóng viên về các nội dung liên quan...
Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

19/02/2016
Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, trong đó có việc củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội (ASXH). Tuy nhiên, thời gian qua, hệ thống chính sách ASXH cũng bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập cần được khắc phục và hoàn thiện. Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ASXH đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi đối tượng tầng lớp nhân dân, đòi hỏi cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong thời gian tới.
Thực trạng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và giải pháp đổi mới giai đoạn tới

Thực trạng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và giải pháp đổi mới giai đoạn tới

16/02/2016
Là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lại bị ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu; đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh nên hiện nay số người cần trợ giúp xã hội của Việt Nam rất lớn, chiếm hơn 20% dân số cả nước. Trong đó có khoảng 9,2 triệu người cao tuổi, 7,2 triệu người khuyết tật, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 5% hộ nghèo, 1,8 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, 234 nghìn người nhiễm HIV được phát hiện, 204 nghìn người nghiện ma tuý, khoảng 30 nghìn nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình; ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố.
Định hướng triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020

Định hướng triển khai Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020

14/02/2016
Trẻ em là tương lai của đất nước, là hạnh phúc của mỗi gia đình. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho phát triển bền vững, cho nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, tạo mọi điều kiện để thực hiện quyền trẻ em. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.
Để Luật An toàn, vệ sinh lao động đi vào cuộc sống

Để Luật An toàn, vệ sinh lao động đi vào cuộc sống

14/02/2016
Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua. Mặc dù nội dung ATVSLĐ đã được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm từ rất sớm và được thể hiện trong rất nhiều Nghị định của Chính phủ, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nhưng đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật ATVSLĐ với nhiều nội dung mới, cụ thể là:
Những thách thức và giải pháp để làm tốt chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020

Những thách thức và giải pháp để làm tốt chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020

14/02/2016
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc về lĩnh vực an sinh xã hội, giai đoạn 2011-2015, toàn Ngành đã cố gắng, nỗ lực trong tham mưu hoạch định cũng như triển khai thực hiện chính sách về lao động- việc làm, người có công và xã hội. Cùng với hoàn thiện 6 luật, có 3 luật bổ sung, sửa đổi và 2 luật xây dựng mới đã góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực trên. Nhờ đó, trong 5 năm qua, cả nước đã tạo việc làm cho trên 7,8 triệu người; khoảng 8,6 triệu lao động được đào tạo, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước, góp phần đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo cả nước lên 51,6% vào cuối năm 2015; lần đầu tiên, học sinh Việt Nam đã giành được Huy chương Đồng tại Kỳ thi nghề thế giới lần thứ 43; tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân khoảng 2% mỗi năm, từ 14,2% (cuối năm 2010) xuống dưới 4,5% (năm 2015). Riêng các huyện nghèo giảm khoảng 6% mỗi năm, từ 58,3% xuống còn 28%. Lĩnh vực người có công được thực hiện tốt hơn nhờ sửa đổi nhiều chính sách theo hướng mở rộng đối tượng, nâng mức trợ cấp (hiện nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã tăng lên 71,2% so với năm 2010).Tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với người có công tăng từ 20 ngàn tỷ năm 2011 lên gần 32 ngàn tỷ đồng năm 2015.
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

13/02/2016
Năm 2015, mặc dù các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong công an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) nhưng tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và cháy nổ vẫn diễn biến rất nghiêm trọng, số vụ TNLĐ tăng, số người chết do TNLĐ và số vụ cháy đều tăng. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nguyên nhân cũng như những giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu TNLĐ, BNN trong thời gian tới.
Tham luận của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tại Đại hội Đảng lần thứ XII

Tham luận của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tại Đại hội Đảng lần thứ XII

25/01/2016
Sáng 23/1, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục thảo luận văn kiện Đại hội tại Hội trường. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã có tham luận về chính sách an sinh xã hội, trong đó khẳng định: "Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, là chính sách cơ bản để giảm nghèo, bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh". Cổng Thông tin điện tử Bộ đăng toàn văn bản tham luận của Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tại Đại hội Đảng lần thứ XII.