Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIỀN LƯƠNG

Mức lương bình quân để tính lương hưu

Mức lương bình quân để tính lương hưu

12/03/2013
Ông Trương Quang Thuật (quangthuanqb@...) tham gia đóng BHXH từ tháng 6/1976, tính đến thời điểm nghỉ hưu đã có 29 năm 5 tháng đóng BHXH. Trước khi nghỉ hưu, ông Thuật làm việc tại Đoạn quản lý đường bộ 3 Quảng Bình, sau đó chuyển đổi thành Công ty CP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp 2 Quảng Bình.
Hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu

Hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu

04/03/2013
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về cách xác định thời điểm hưởng lương hưu và việc giải quyết hưởng lương hưu đối với các trường hợp nộp hồ sơ chậm.

Chung nhan Tin Nhiem Mang