Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Khi nào được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Khi nào được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

06/08/2013
Chồng bà Phạm Thị Đào (anhdaodc@...) làm việc tại Công ty sữa được 8 năm, đóng BHXH được 40 tháng, khi nghỉ việc không đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Sau đó làm việc tại công ty khác được 3 tháng, có đóng BHXH và bảo hiểm thất nghiệp.
Trường hợp tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp

23/07/2013
Bà Phan Thanh Tâm (tamthanhphan@...) thất nghiệp từ ngày 17/5/2013, đã đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định. Trong thời gian thất nghiệp, bà Tâm tham gia 1 dự án tình nguyện 3 tháng (được hỗ trợ chi phí ăn ở).
Chế Trường hợp đăng ký thất nghiệp quá thời hạnđộ trợ cấp mất việc làm

Chế Trường hợp đăng ký thất nghiệp quá thời hạnđộ trợ cấp mất việc làm

25/06/2013
Ông Nguyễn Đăng Bang (bang.nguyendang@...) chấm dứt hợp đồng lao động với 1 Công ty vào ngày 30/12/2011, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009-12/2011, nay chưa tìm được việc làm, cũng chưa đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Được cộng dồn thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Được cộng dồn thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp

10/01/2013
Bà Ngọc Huyền (nhokhong92@...) làm việc tại công ty cũ được 2 năm 3 tháng, chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), sau 1 tháng chuyển sang 1 công ty khác và tiếp tục đóng BHTN được 1 năm 3 tháng. Vậy, bà Huyền có được cộng dồn thời gian đóng BHTN không?
Đáp ứng 3 điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đáp ứng 3 điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

10/01/2013
Ông Lý Văn Tài (100081991@...) làm việc tại 1 công ty, đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 1 năm, nay do sức khỏe yếu nên tự làm đơn xin nghỉ việc. Vậy, trường hợp của ông có được hưởng BHTN không?

Chung nhan Tin Nhiem Mang