Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TIN TỨC DỊCH COVID - 19

Bộ LĐ-TBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc sắp xếp thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Bộ LĐ-TBXH yêu cầu các đơn vị trực thuộc sắp xếp thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

29/05/2021
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh vừa ký Công văn hỏa tốc số 1565/LĐTBXH-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ sắp xếp thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động.
Chủ động hỗ trợ công nhân, lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid -19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Chủ động hỗ trợ công nhân, lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid -19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang

28/05/2021
Thủ tướng yên cầu, Bộ LĐ-TBXH chủ động và trực tiếp làm việc với 2 tỉnh để thực hiện các chính sách, cơ chế cụ thể hỗ trợ nhân dân, công nhân, người lao động, người có điều kiện khó khăn, người yếu thế và cả doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh trên địa bàn 2 tỉnh. 
Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến các địa phương có trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đến các địa phương có trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng

04/05/2021
Ngày 04/5, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản Số: 1269/LĐTBXH-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc khẩn trương rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến các địa phương có trường hợp lây nghiễm Covid-19 tại cộng đồng
Bộ LĐ – TBXH yêu cầu các đơn vị thực nghiêm túc biện pháp phòng, chống COVID-19

Bộ LĐ – TBXH yêu cầu các đơn vị thực nghiêm túc biện pháp phòng, chống COVID-19

28/04/2021
 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ – TBXH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh vừa ký Công điện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở LĐ - TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

05/02/2021
 Ngày 04/02/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 275/LĐTBXH-TE gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.
Bộ LĐ – TBXH yêu cầu các đơn vị tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Bộ LĐ – TBXH yêu cầu các đơn vị tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

28/01/2021
 Chiều 28/1/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐ – TBXH, Thứ trưởng Nguyến Bá Hoan đã ký Công văn Số 229/LĐTBXH-VP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

03/12/2020
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đang diễn ra tại TP. HCM, ngày 02/12, Bộ ban hành công văn số 4750/LĐTBXH-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện khẩn về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện khẩn về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

03/12/2020
 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.