Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Luật người Khuyết tật

26/01/2010

Trong các ngày 25- 26/01/2010, tại Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Văn phòng ILO Việt Nam tổ chức Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Luật người khuyết tật. Tham dự và chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, đại diện lãnh đạo, chuyên gia Văn phòng ILO, WB, UNDP; đại diện các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức của và vì người khuyết tật trong và ngoài nước cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho rằng, đây là một trong những hội thảo nhằm thu thập ý kiến, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo lần thứ VII của Luật người khuyết tật. Theo dự kiến, đến tháng 5/2010, bản dự thảo sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua. Thứ trưởng cũng chỉ rõ, cho đến thời điểm này, Dự thảo luật vẫn còn một số ý kiến khác nhau: Thứ nhất là về khái niệm, phương pháp tiếp cận và phân loại, xếp hạng khuyết tật; Thứ hai, vấn đề dạy nghề và việc làm cho người khuyết tật, hiện vẫn còn 3 nhóm ý kiến liên quan đến việc quy định nhận người khuyết tật vào làm việc tại các doanh nghiệp và chính sách khuyến khích tránh nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Ba là, vấn đề tiếp cận các công trình xây dựng, giao thông của người khuyết tật. Câu hỏi đặt ra là khi luật ban hành, đi vào thực hiện thì nên đưa ra mốc thời gian như thế nào để các công trình hạ tầng như các toà nhà công cộng, bến xe, nhà hát... phải được sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận được... Với thời gian có hạn, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị các đại biểu thảo luận, tập trung cho ý kiến vào các vấn đề nêu trên trong ngày làm việc thức nhất, còn ngày làm việc thứ hai (26/01), Hội thảo sẽ lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo khung Nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Sau phần phát biểu của Bà Barbara Muray, chuyên gia cao cấp ILO về người khuyết tật, Hội thảo đã được nghe Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội Nguyễn Xuân Lập trình bày về: Tiến trình ban hành Luật người khuyết tật và tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội, những yêu cầu cần tiếp thu, giải trình của Dự thảo luật và nghe trình bày về bản Dự thảo Luật mới nhất (lần thứ VII ngày 19/01/2010).

Về những vấn đề còn có quan điểm khác nhau của Dự thảo Luật, theo khuyến nghị của chuyên gia cao cấp ILO thì: Về khái niệm người khuyết tật, trên thế giới không có định nghĩa nào về khiếm khuyết dài hạn trong văn bản luật ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, một số nước vẫn có những hướng dẫn để tham khảo xem khiếm khuyết lâu dài là gì, như vậy, vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng về khái niệm này. Về các rào cản, chuyên gia ILO cũng nhấn mạnh một số rào cản mà người khuyết tật đang gặp phải. Đó là, thái độ và cách hiểu sai lầm về khả năng của người khuyết tật; về tiếp cận với việc làm, giáo dục, y tế, giao thông công cộng, thông tin...; đa phần người khuyết tật ở Việt Nam do chịu ảnh hưởng từ gia đình và xã hội vẫn còn chưa đủ tự tin, hoà nhập vào xã hội một cách độc lập; thiếu chính sách hỗ trợ. Để vượt qua rào cản này, cần có những chính sách tốt để người khuyết tật giải quyết được những vấn đề của mình. Và cuối cùng là việc cần nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề của người khuyết tật./.

Xem