Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

VINATABA: Nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhân sự

05/11/2010

Ngày 3/11/2010, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác nhân sự giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng phát triển giai đoạn 2011 – 2015. Đến dự, có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ ngành khác.

Xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Tổng công ty, đã được định hướng khái quát tại Hội nghị công tác nhân sự năm 2006, thể hiện qua 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng thời, trong từng giai đoạn, đơn vị cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, giải quyết lao động dôi dư, nâng cao chất và lượng người lao động, tăng cường đào tạo năng lực cán bộ quản lý, cán bộ chuyên sâu về kỹ thuật chuyên ngành, xây dựng quy chế trả lương, thưởng, tiêu chuẩn hoá chức danh, vị trí công việc...

Hiện, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động tiền lương của doanh nghiệp có 98 người, trong đó, số được đào tạo chính quy đúng chuyên ngành quản trị nhân sự là 19 người. Để tạo sự chủ động trong giải quyết công việc, các vấn đề phát sinh, Tổng công ty đã tổ chức 2 khoá đào tạo nghề nhân sự cơ bản và nâng cao. Cùng với đó, đã không ngừng cải cách hệ thống quản lý nhân sự và đạt được những chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ lao động được đổi mới và nâng lên, các chế độ, chính sách, quy chế quy định ngày càng được hoàn thiện và có hệ thống. Nhờ vậy, đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện trên cơ sở năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng, thu nhập bình quân năm nay ước đạt 6 triệu đồng/người. Các đơn vị thực hiện đầy đủ các chế dộ, chính sách cho người lao động, đồng thời, cũng luôn chú ý đến các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV.

Quy chế trả lương của Tổng công ty và các đơn vị phù hợp với quy định của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xây dựng quy chế trả lương riêng gắn với trách nhiệm và hiệu quả, song cũng đảm bảo tính khoa học, thực tiễn. Theo đó, đơn vị đã chủ trương, xây dựng lộ trình 2 bước theo đúng quy định Nhà nước và phù hợp với đặc thù của ngành, bước đầu đã khắc phục đuợc tính bình quân trong trả lương và từ năm 2007, đã xây dựng hệ thống thang lương trên cơ sở chuẩn hoá lại chức năng nhiệm vụ, bảng mô tả công việc và xác định giá trị công việc.

Đến nay, 15/19 đơn vị trực thuộc đã ban hành quy chế tuyển dụng và hiện đã từng bước xây dựng hệ thống mạng lưới thông tin tuyển dụng rộng rãi, có chọn lọc, đảm bảo đúng người, đúng việc, tránh tình trạng điều động nội bộ. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng rất chú ý tới vấn đề đào tạo, và những năm gần đây, công tác này đã được phát triển có mục tiêu, có chiều sâu với nhiều chương trình đặt ra có định hướng rõ ràng, dài lâu. Tháng 2/2008, Trung tâm Đào tạo Vinataba được thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác đào tạo của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai hệ thống tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành phục vụ, tiêu chuẩn cấp bậc công nhân trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức tốt các kỳ thi nâng ngạch, nâng bậc; định mức và định biên lao động, tiêu chuẩn hoá các vị trí công việc; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý thực hiện công việc.

Nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp, đơn vị đã đề ra nhiệm vụ “Thiết lập môi trường làm việc thân thiện – Xây dựng văn hoá doanh nghiệp”, qua đó, các nhân viên trong đơn vị gắn kết với nhau hơn, tạo nên một môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp, thu hút và giữ chân người tài.

Mục tiêu trọng tâm phát triển nguồn nhân lực được vạch ra trong giai đoạn 2011 – 2015 là xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, chất lượng, phù hợp với yêu cầu hội nhập và vươn tầm quốc tế. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả định hướng này là xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; chuẩn hoá mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức; xây dựng chính sách thu hút và giữ người tài; định mức, định biên lao động; xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả công việc; xây dựng chính sách đãi ngộ tổng thể; đào tạo; sử dụng dịch vụ bên ngoài; củng cố đội ngũ làm công tác quản lý nhân sự; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự./.

Đăng Doanh

Xem