Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hoạt động thanh tra LĐ-XH năm 2007 và những bài học kinh nghiệm

28/01/2008

Năm 2007 là năm đầu tiên Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ trưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện thí điểm cơ chế "một cửa" trong việc tiếp công dân, xử lý thư, đơn tại Bộ; thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống tham nhũng và là năm đầu tiên thực hiện đơn vị dự toán cấp 3.

Đối với thanh tra toàn ngành, là năm thứ hai thực hiện việc chuyển phương thức hoạt động thanh tra theo đoàn sang thanh tra viên phụ trách vùng, sử dụng phiếu tự kiểm tra tại doanh nghiệp và tự kiểm tra, rà soát hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 1. Kết quả hoạt động thanh tra tạiBộ Về lao động, trong năm 2007, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra tại 331 doanh nghiệp, tăng 57,6% so với tổng số doanh nghiệp được thanh tra năm 2006. Kết quả thanh tra cho thấy, các sai phạm vẫn tập trung ở một số hành vi như: chưa ký kết hợp đồng lao động, không xây dựng định mức lao động, không xây dựng và đăng ký thang bảng lương; không huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; không khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thực hiện không đúng các quy định về: trả lương làm thêm giờ; thời giờ nghỉ ngơi; thời gian nghỉ phép, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại... Qua thanh tra, đã ban hành 1.987 kiến nghị, tăng 84% so với tổng số kiến nghị năm 2006. Căn cứ những sai phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp, Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, tăng 5 lần so với năm 2006 với tổng số tiền xử phạt là 599 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2006. Cũng trong năm qua, Thanh tra Bộ đã thanh tra việc thực hiện chính sách người có công tại 6 tỉnh: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đắc Lắc, Thanh Hoá, Quảng Nam, Hà Nam. Kết quả, trong 4.955 hồ sơ chế độ thương binh được kiểm tra có 40 trường hợp hưởng sai và trong 915 hồ sơ trợ cấp nạn nhân chất độc hoá học được kiểm tra có 107 trường hợp hưởng sai, đã kiến nghị Bộ yêu cầu cắt chế độ; kiến nghị Bộ trưởng yêu cầu địa phương thu hồi 3.095.000.000 đồng do đối tượng hưởng sai chế độ. Các đoàn thanh tra đã đưa ra 53 kiến nghị về các nội dung: thu hồi khoản tiền chi sai pháp luật, cắt chế độ của đối tượng hưởng sai quy định, chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật và xử lý cán bộ làm sai chính sách. Về công tác bảo hiểm xã hội, đã triển khai thanh tra tại 2 địa phương Lạng Sơn và Tây Ninh, đã phát hiện nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện việc nộp bảo hiểm xã hội hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho số lao động thuộc đối tượng phải nộp bảo hiểm xã hội. Tình hình nợ bảo hiểm xã hội vẫn rất lớn: các đơn vị tại tỉnh Tây Ninh nợ tới 20% tổng số tiền bảo hiểm xã hội. Tại tỉnh Lạng Sơn, cơ quan bảo hiểm xã hội đã cho đối tượng hưởng sai chế độ mất sức lao động hàng tháng: qua kiểm tra 14% hồ sơ đã phát hiện 10 trường hợp hưởng sai chế độ với số tiền 350 triệu đồng. Các đoàn đã đưa ra 17 kiến nghị xử lý sai sót và một kiến nghị sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Uỷ ban Dân số- Gia đình và Trẻ em (cũ) thanh tra 02 cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Nội, phát hiện cơ sở vật chất, điều kiện môi trường nuôi dạy trẻ em chưa bảo đảm vệ sinh; khả năng tái lang thang là rất lớn. Đoàn kiểm tra đã đưa ra 17 kiến nghị, trong đó 10 kiến nghị cơ quan quản lý sửa đổi chính sách và phương pháp quản lý; 7 kiến nghị với cơ sở về quản lý và nuôi dạy trẻ. Ngoài ra, Thanh tra bộ còn tiến hành thanh tra xây dựng cơ bản, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại 8 đơn vị thuộc Bộ, trong đó có 6 cuộc theo kế hoạch, 2 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra không phát hiện có sai phạm nghiêm trọng, các sai sót chủ yếu về việc quản lý hồ sơ, tài liệu. Riêng tại Dự án đầu tư xây dựng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Đông Anh, đã phát hiện và kiến nghị chủ đầu tư không quyết toán số tiền 87.299.523 đồng cho bên B do tư vấn giám sát nghiệm thu không chính xác khối lượng xâylắp của một số hạng mục công trình. Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm. Từ 21/11/2006 đến 20/11/2007, Thanh tra Bộ và các đơn vị chức năng đã tiếp 1.914 lượt công dân, qua đó cho thấy, số lượng công dân đến Bộ hỏi chế độ chính sách và khiếu nại, tố cáo năm 2007 tăng 30% so với
Xem