Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch hoạt động của Thanh tra Bộ trong tháng 2 và tháng 3 năm 2008

20/03/2008

1. Thanh tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội Ngày 25 tháng 02 năm 2008, Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 08/QĐ - TTr về việc thanh tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại tỉnh Sơn La và ngày 26 tháng 02 năm 2008, Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục ban hành Quyết định số 11/QĐ - TTr về việc thanh tra công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.

Đây là những cuộc thanh tra định kỳ nhằm giúp Bộ trưởng đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, hướng dẫn các cơ quan có liên quan thực hiện đúng pháp luật, tìm nguyên nhân đúng sai để kiến nghị biện pháp giải quyết đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm hoàn thiện văn bản về phòng, chống tệ nạn xã hội. 2. Thanh tra hành chính Ngày 03 tháng 3 năm 2008, Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 13/QĐ - TTr về việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của làng trẻ em SOS Việt Trì, Phú Thọ. Đây là một cuộc thanh tra định kỳ nhằm giúp Bộ trưởng nắm được các mặt hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện công tác tổ chức, bộ máy quản lý cán bộ, công nhân viên của đơn vị; công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và dạy nghề cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa trong khu vực và công tác quản lý tài chính, tài sản của đơn vị. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính làm trưởng đoàn, triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra từ ngày 11 tháng 03 năm 2008. 3. Thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động Cùng ngày, Chánh thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ - TTr về việc thanh tra chuyên đề về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 13 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gồm Công ty cổ phần than Cọc 6, Dự án Nhà máy xi măng Cẩm Phả, Công ty Cổ phần than Cao Sơn, Công ty Cổ phần than Đèo Nai, Công ty tuyển than Cửa Ông, Công ty hoá chất mỏ Quảng Ninh, Công ty tuyển than Hòn Gai, Tổng công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh, Dự án nhà máy xi măng Thăng Long, Dự án nhà máy xi măng Hạ Long, Xí nghiệp sản xuất đá Phương Đông, Công ty Cổ phần Đông Triều – VIGLACERA và Xí nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng 130. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Xuân Hạnh – Thanh tra viên làm Trưởng đoàn, triển khai thực hiện nhiệm vụ từ ngày24 tháng 3 năm 2008./. Bắc - Tùng
Xem