Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phối hợp thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVC-LĐ ở Hà Giang

14/04/2008

Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động liên ngành số 06/QC-LN ngày 14.5.2007 giữa LĐLĐ tỉnh - Sở LĐTBXH - BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tiếp tục chỉ đạo CĐ các cấptăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của CĐ, các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CNVC-LĐ như:

Triển khai trong các cấp CĐ tổ chức cho CB, CNVC - LĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội X của Đảng, và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Hà Giang”, kết quả đã có 15.788 bài dự thi (đạt 53,5%); triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CB, CNVC - LĐ… Ngoài ra, liên ngành từ tỉnh đến các huyện, thị thường xuyên phối hợp chặt chẽ, nhất là công tác tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở, cùng với việc phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, huyện, thị thực hiện các chuyên trang, chuyên mục; cấp phát trên 2.000 tờ rơi, tranh cổ động, 600 quyển tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực; mở lớp tập huấn tuyên truyền Luật BHXH cho 2.250 cán bộ, CNVC-LĐ; phong trào VH-VN, TD-TT cũng được liên ngành từ tỉnh đến các huyện, thị quan tâm tạo khí thế và tinh thần phấn khởi cho cán bộ, CNVC-LĐ hăng say trong công việc. Sở Lao động –TB&XH và LĐLĐ từ tỉnh đến các huyện, thị xã tăng cường công tác phối hợp triển khai chương trình giải quyết việc làm cho người lao động qua các kênh của tỉnh và địa phương. Kết quả, giải quyết việc làm cho 13.168 LĐ, đạt 109,7% so với kế hoạch; cho vay vốn giải quyết việc làm 485 dự án, với tổng số vốn 11.336 triệu đồng, tạo thêm việc làm cho 2.318 lao động, đạt 103% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2006. Bên cạnh đó còn phối hợp với các ngành chức năng bảo lãnh cho vay 24 dự án với tổng số tiền 1.038 triệu đồng cho 105 hộ gia đình CNVC – LĐ vay vốn, hỗ trợ việc làm cho 249 lao động. Các LĐLĐ và phòng nội vụ – LĐTB&XH huyện, thị triển khai cho vay vốn theo kênh của địa phương được 240 triệu đồng, cho 24 hộ vay, hỗ trợ việc làm cho 46 lao động. Năm qua, liên ngành đặc biệt quan tâm đến công tác XĐGN, phối hợp tập huấn được 977 cán bộ làm công tác XĐGN; huy động được 331.196 triệu đồng từ các nguồn lực; 24.847 hộ được vay vốn sản xuất; 40.000 hộ được hướng dẫn cách làm kinh tế; hỗ trợ xoá nhà tạm cho 6.919 hộ; 52.600 người được hỗ trợ các điều kiện sản xuất, thu nộp “Quỹ XĐGN” cấp tỉnh được 145 triệu đồng… các cấp CĐ hỗ trợ xóa nhà tạm cho 28 hộ CNVC – LĐ với số tiền 79,5 triệu đồng. CĐ ngành GTVT tặng 11 xe đạp cho CNLĐ nghèo trị giá 5,5 triệu đồng. CĐ ngành GD vận động các đơn vị Trung ương hỗ trợ xây dựng 2 nhà công vụ cho giáo viên vùng cao. Các LĐLĐ huyện xây dựng “Quỹ mái ấm Công đoàn” được 65 triệu đồng; các CĐCS thực hiện xây dựng “Quỹ tương trợ”, “Quỹ XĐGN” đạt trên 3,9 tỷ đồng đã cho trên một nghìn lượt CNVC - LĐ vay không lãi, làm nhà, sửa nhà, mua phương tiện đi lại… Ngoài ra, các cấp CĐ phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền cùng cấp giúp đỡ, hỗ trợ 9.640 hộ thoát nghèo, đạt 157,4% kế hoạch năm. Công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động được thực hiện đạt kết quả cao. Thành lập mới Trung tâm dạy nghề tại 2 huyện Hoàng Su Phì và Vị Xuyên. Tuyển sinh và đào tạo Trung cấp nghề cho 659 học sinh, đạt 120% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước bằng 159,6%; đào tạo ngắn hạn cho 9.081 người, đạt 165% kế hoạch tỉnh giao, so với năm trước bằng 139,5%, trong đó: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc 7.728 người, xã hội hoá công tác đào tạo nghề được 1.027 người, 265 lao động nghèo và 61 người tàn tật, điển hình là các huyện Bắc Quang, Quản Bạ, Quang Bình. Tổ chức cho 850 lao động đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài có thời hạn và 1.270 lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong CB, CNVC – LĐ và nhân dân toàn tỉnh đóng góp ủng hộ với số tiền trong năm 2007 là 113,4 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 33 nhà tình nghĩa, trao tặng 59 sổ tiết kiệm, … tổng trị giá 791,5 triệu đồng và trên 7.000 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách bằng nhiềuhoạt động có ý nghĩa sâu sắc. LĐLĐ tỉnh thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, gia đình CNLĐ khó khăn với số tiền 48 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi 20 gia đình thương binh, liệt sỹ… Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động truyền thông phòng,
Xem