Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Tập huấn công tác Thanh tra và An toàn lao động năm 2008

30/05/2008

Trong 2 ngày 29-30/5/2008, tại Vĩnh Phúc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra và An toàn lao động năm 2008, đến dự có thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh, Chánh thanh tra Bộ Nguyễn Văn Tiến, Cục trưởng Cục An toàn Lao động Đoàn Minh Hoà, đại diện lãnh đạo của 24 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Chánh Thanh tra lao động thuộc các tỉnh phía Bắc.

Hội nghị tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Triển khai Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH về đăng ký kiểm định các thiết bị, máy có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, Triển khai thực hiện chương trình kế hoạch quốc gia về BHLĐ, ATVSLĐ năm 2008 và huấn luyện ATVSLĐ cho địa phương, quận, huyện, thị xã, thành phố; Triển khai công tác thanh tra viên phụ trách vùng và sử dụng phiếu tự kiểm tra và hướng dẫn phần mềm sử dụng phiếu tự kiểm tra; Một số vấn đề cần triển khai về công tác thanh tra ATLĐ, VSLĐ; Triển khai hoạt động thanh tra bảo vệ quyền trẻ em… Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe tham luận của các địa phương trong công tác thanh tra và An toàn lao động. Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục An toàn và Chánh Thanh tra Bộ cũng trả lời những vướng mắc trong quá trình triền khai và thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời làm rõ một số khái niệm chuyên ngành giúp các địa phương triển khai sâu rộng và đúng pháp luật hiện hành… Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã ghi nhận những cố gắng của các địa phương trong việc thực hiện công tác thanh tra và An toàn lao động. Từ nay đến cuối năm 2008 sẽ tập trung chủ yếu vào một số vấn đề về công tác ATVSLĐ và lĩnh vực người có công tại các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Kạn và Quảng Trị. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện triển khai một số công việc trọng tâm, trong đó chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực sau: - Tiếp tục tuyên truyền phổ biến tính quan trọng và cần thiết của công tác ATVSLĐ đến các cấp, các ngành và doanh nghiệp, cũng như hậu quả của tai nạn lao động. - Về biên chế trong các đơn vị thanh tra thuộc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ từng bước hoàn thiện và sắp xếp theo hướng tự chủ trong công việc và tài chính. - Mỗi thanh tra viên, thanh tra phụ trách vùng cần phát huy tính hiệu quả trong công việc, thực hiện thanh tra các doanh nghiệp có có những ngành nghề đặc thù, có nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát phiếu tự kiểm tra và có chế tài xử lý để doanh nghiệp có ý thức báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. - Có hình thức quản lý chặt chẽ hơn nữa về lĩnh vực Người có công trong vấn đề rà soát cũng như chống tiêu cực đối với đối tượng thụ hưởng chính sách. - Tăng cường công tác thanh tra các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, đặc biệt là những trường hợp trẻ em không đủ tuổi lao động, trẻ em bị ngược đãi và xâm hại tình dục trẻ em. - Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo phân định rõ trách nhiệm của các cấp xử lý... - Tiếp tục đề cao công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng trong toàn ngành, kiên quyết xử lý nghiêm khắc những sai phạm ./. Hữu Bắc (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem