Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam triển khai chiến lược phát triển tổ chức đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2009 – 2010

14/08/2009

Sáng ngày 14/8/2009, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược phát triển tổ chức đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2009 – 2010. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân, nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội BVQTEVN Trần Thị Thanh Thanh, đại diện Uỷ ban Các Vấn đề xã hội của Quốc hội, một số bộ, ngành, đoàn thể, Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2020 được xây dựng dựa trên sự giúp đỡ của các chuyên gia UNICEF và các ý kiến đóng góp của các vị nguyên là lãnh đạo Nhà nước – nay là Hội viên danh dự của Hội, đại diện lãnh đạo của Trung ương Hội BVQTEVN, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động về trẻ em… đã đưa ra tầm nhìn của Hội, vai trò, nhiệm vụ của Hội đến năm 2020, các ưu tiên trọng tâm giai đoạn trung hạn đến năm 2012 và những hoạt động chính trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2010. Theo đó, đến năm 2020, Hội BVQTEVN sẽ phát triển thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp và bảo vệ quyền trẻ em, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc; góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được phát triển hài hoà và tham gia bảo vệ, chống lại các vi phạm quyền trẻ em.

Hội đã xác định 7 chức năng, nhiệm vụ cụ thể là: Truyền thông, vận động chính sách; Là đầu mối mạng lưới vận động xã hội; Nghiên cứu; Giám sát và tư vấn độc lập; Cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực; Vận động ý kiến và sự tham gia của trẻ em (bao gồm cả người chưa thành niên); Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Mục tiêu của Hội đến năm 2010 là: Hoàn thiện bộ máy, xây dựng năng lực đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Hình thành mạng lưới liên kết với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội và các cơ quan hoạt động vì trẻ em của chính phủ. Phát triển tổ chức Hội địa phương, các chi hội, các cơ sở trực thuộc Hội BVQTEVN và xây dựng năng lực hoạt động của các tổ chức đó. Nâng cao năng lực truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền sứ mệnh và hoạt động của Hội, vận động chính sách về quyền trẻ em tới các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông đại chúng, gia đình, cộng đồng xã hội và chính các trẻ em. Đề xuất một số chính sách trên cơ sở khảo sát, đánh giá của Hội về tình hình trẻ em và kết quả thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đúc kết phương pháp tiếp cận cùng tham gia thông qua các mô hình thí điểm dịch vụ bảo vệ trẻ em dựa vào gia đình, cộng đồng.

Với những mục tiêu nêu trên, trong năm 2009 – 2010, Hội sẽ tập trung triển khai các hoạt động: Xây dựng bộ máy, nâng cao năng lực; Kết nối mạng lưới liên kết với các tổ chức phi chính phủ và duy trì hoạt động của mạng lưới này; Phát triển tổ chức, thúc đẩy và hướng dẫn thành lập các tổ chức Hội, chi hội ở một số tổ chức, cơ quan, đoàn thể ở trung ương và ở các địa phương; Xây dựng một số chi hội trực thuộc Hội tại các cơ quan và tổ chức; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông; Khảo sát, nghiên cứu một số vấn đề về tình hình trẻ em, thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và Chương trình hành động vì trẻ em; Mô hình cung cấp dịch vụ dựa vào gia đình và cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Minh Huân bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với những chiến lược, kế hoạch mà Hội BVQTEVN đã đề ra và cho rằng việc Hội sớm phát triển thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp thì có thể thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Thứ trưởng cũng khẳng định, trong thời gian tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo những điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ./.

Thảo Lan

Xem