Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thái Bình: triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống bệnh AIDS

16/11/2004

Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Thái Bình vừa tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Tháng chiến dịch truyền thông năm nay có chủ đề “Phụ nữ, trẻ em gái và Hiv/AIDS”, nhằm nâng cao nhận thức và tác động đến việc thay đổi hành vi trong các tầng lớp nhân dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; huy động sự tham gia của toàn thể xã hội, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống AIDS giai đoạn 2004 – 2010 và tầm nhìn đến năm 20 20.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã phát hiện 1442 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó 276 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 198 trường hợp đã tử vong, trong đó phụ nữ chỉ chiếm gần 13%. Số người nhiễm HIV đã được phát hiện ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Thái Bình và trở thành địa phương có số lượng người nhiễm HIV/AIDS đứng thứ 13 trong tổng số 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phạm Hoàng Điệp (TTXVN)
Xem