Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

40% lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề

30/06/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nông thôn với mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 40% số lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát, việc phát triển nguồn nhân lực nông thôn sẽ chú trọng đào tạo nghề mới người lao động phù hợp với thực tế địa phương, với nhiều hình thức khác nhau. Những nghề sẽ được tập trung đào tạo là cơ khí, xây dựng, điện và điện tử, quản lý doanh nghiệp, chế biến và bảo quản nông sản, chuyển giao công nghệ tiên tiến về trồng trọt và chăn nuôi, công nhân điều khiển tàu thuyền xa bờ và thủ công mỹ nghệ. Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn thấp hiện đang là một nhân tố cản trở quá trình tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Theo số liệu điều tra năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có tới hơn 83% trong tổng số hơn 33 triệu lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề./. TTXVN
Xem