Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt

27/06/2008

Ngày 17 tháng 6 năm 2008, Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 60/QĐ - XPHC về việc cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính về lao động đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Anh Kỳ, có trụ sở tại số 8 đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Lý do của việc cưỡng chế là Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Anh Kỳ không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 27/QĐ-XPHC ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chánh thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số tiền xử phạt 9.000.000 đồng (chín triệu đồng) vì lý do vi phạm pháp luật lao động. Sau thời hạn 5 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2008, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình có trách nhiệm trích số tiền 9.000.000 đồng từ tài khoản số 3000211000777 hoặc số 3000211000767 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Kỳ, chuyển vào tài khoản tạm giữ số 921900000016 của Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình. Theo số liệu thống kê của Thanh tra Bộ, đây là trường hợp doanh nghiệp đầu tiên không chấp hành quyết định xử phạt của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kể từ năm 1996 đến nay./. Nguyễn Tiến Tùng Người phát ngôn của Thanh tra Bộ
Xem