Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo công khai, rõ ràng việc đình chỉ lưu hành xe công nông và xe cơ giới 3, 4 bánh tự chế

16/06/2008

Ngày 13/6/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc đình chỉ lưu hành xe công nông và xe cơ giới 3, 4 bánh tự chế theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm thông báo công khai, rõ ràng, bằng cả đường công văn chính thức và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương này. Theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP, từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ. Đồng thời đình chỉ hoạt động các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo Chinhphu.vn
Xem