Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình “Tam nông” góp phần cải thiện đời sống người dân

16/06/2008

Bất chấp những khó khăn về biến động thị trường, thiên tai dịch bệnh, sản xuất nông lâm thủy sản trong giai đoạn 2000-2007 vẫn tăng trưởng bình quân 3,7%/năm. Sản lượng ngũ cốc năm 2007 tăng 5,5 triệu tấn so với năm 2000…

Ngày 12-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ngân hàng Thế giới (WB) đã tổ chức cuộc hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của FAO, Oxfam, các nhà tài trợ và chuyên gia quốc tế khác cho Đề án phát triển toàn diện Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn (Tam nông) đang được Chính phủ xây dựng. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát điểm lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức hiện nay như: Tỷ lệ người nghèo còn cao, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị gia tăng. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và lương thực, chính sách phát triển “Tam nông” nhằm cải thiện đời sống người dân trong thời điểm hiện nay tại Việt Nam là rất cần thiết. Theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Phát triển nông thôn, sản xuất nông lâm ngư nghiệp của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng khá. Bất chấp những khó khăn về biến động thị trường, thiên tai dịch bệnh, sản xuất nông lâm thủy sản trong giai đoạn 2000-2007 vẫn tăng trưởng bình quân 3,7%/năm. Sản lượng ngũ cốc năm 2007 tăng 5,5 triệu tấn so với năm 2000, bình quân lương thực đầu người tăng từ 420 kg năm 2001 lên 470 kg năm 2007. Kết quả này không những giúp Việt Nam đảm bảo được an ninh lương thực mà còn xuất khẩu trung bình hơn 4 triệu tấn gạo/năm. Điều phối viên công tác phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên của WB, ông S. Kodderitzsch nhấn mạnh: Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. Theo ông, hiện nay Việt Nam cần tập trung giải quyết ba vấn đề: Vai trò của khu vực nông nghiệp nông thôn; môi trường và sự phát triển bền vững; nâng cao tỷ trọng đầu tư cho nông nghiệp. Trong khi đó, đại diện của FAO tại Việt Nam, ông Andrew V. Speedy lại cho rằng, Việt Nam chưa phát huy hết tiềm năng rất lớn về nông nghiệp. Theo ông Speedy, Việt Nam cần tìm hiểu những mô hình phát triển mới để đạt hiệu quả cao hơn. Ông cũng đưa ra một số khuyến nghị, như: Tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, cải thiện hệ thống khuyến nông, quan tâm nhiều hơn tới chất lượng và độ an toàn của sản phẩm. Đại diện của các tổ chức khác như: Oxfam, IFAD, JICA cũng đưa ra nhiều đề xuất góp ý cho đề án phát triển toàn diện "Tam nông" của Việt Nam như: Vấn đề thể chế; lập kế hoạch và định hướng thị trường; thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá; phát triển hệ thống dịch vụ; tham vấn ý kiến của nông dân, chuyển giao công nghệ cho nông dân; xem xét mối quan hệ tương quan trong khuôn khổ Bộ Nông nghiệp và PTNT và các bộ, ngành khác; quy hoạch vùng, đất đai, nước; quản lý các công trình xây dựng; vai trò vận hành của nhà nước; xác định mối quan hệ giữa nhà nước và tư nhân, năng lực của các hợp tác xã; chú trọng đào tạo cán bộ khuyến nông; sự tham gia của thành phần tư nhân; cần cơ chế rõ ràng về tài chính, môi trường, hành lang pháp lý... Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại diện WB và là đồng Chủ trì Hội thảo, bà Hoonae Kim cho rằng, việc xây dựng phương án phát triển nông thôn cần xét tới mối liên hệ giữa ba thành phần: Đối tác, tư nhân và khu vực công. Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi coi phát triển nông thôn là cơ sở phát triển bền vững toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, định hướng chiến lược để dẫn dắt Việt Nam vào quá trình hội nhập toàn cầu là hết sức cần thiết“. (Theo NNVN)
Xem