Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV)

19/10/2012

Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) luôn coi trọng tinh thần tình nguyện, sự tận tâm, nhiệt tình và đoàn kết. Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNV Việt Nam) rất nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thông qua việc huy động các tình nguyện viên vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.

Các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc đến từ tất cả các tầng lớp xã hội, với nhiều chuyên môn khác nhau, nhưng tất cả có chung lí tưởng là đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, cụ thể là để giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ (MDGs) trước năm 2015. Thường xuyên có khoảng 40-60 tình nguyện viên Liên Hợp Quốc là người Việt Nam và nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Họ làm việc trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức chính phủ và xã hội, thực hiện những vai trò khác nhau để giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ. Các tình nguyện viên Liên Hợp Quốc làm việc trong các dự án ngắn hạn và dài hạn thuộc các lĩnh vực công cộng, tư nhân và phi chính phủ. Tại Việt Nam, họ có thể là các Chuyên gia Tình nguyện, tình nguyện viên theo Chương trình Trao đổi Cộng đồng, hoặc hoạt động trong các dự án ngắn hạn theo Chương trình khối Doanh nghiệp/ Tư nhân. Các tình nguyện viên trẻ có thể lựa chọn thực tập tại UNV hoặc làm tình nguyện viên trong trường đại học. UNV khuyến khích mọi người Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và kĩ năng qua việc tình nguyện đảm nhận các nhiệm vụ quốc tế của UNV tại các nước đang phát triển khác. Rất nhiều tình nguyện viên trực tuyến trên khắp thế giới cũng đang hỗ trợ cho sự phát triển của Việt Nam, đóng góp chuyên môn của họ thông qua máy tính và Internet. Bên cạnh việc tuyển dụng các tình nguyện viên, UNV cũng tài trợ và thực hiện nhiều dự án ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Quỹ Tình nguyện đặc biệt của UNV (SVF), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và các nguồn khác, các dự án này tập trung vào việc chứng minh và nêu bật các lợi thế của những đóng góp tình nguyện cho sự phát triển. UNV cũng giúp các tổ chức khác ở Việt Nam gắn các tình nguyện viên vào các hoạt động của họ, cũng như kết nối các tổ chức liên quan đến tình nguyện và các cá nhân quan tâm đến hoạt động tình nguyện.. Vào các dịp như Ngày Quốc tế Tình nguyện (5/12), UNV kết hợp với các tổ chức và cá nhân tình nguyện khác tổ chức các chương trình để quảng bá cho tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện vì sự phát triển. UNV cũng đang mở rộng mạng lưới tình nguyện viên và đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình phát triển. Đến nay, UNV đã trợ giúp thành công các chương trình trong các lĩnh vực hoạt động xã hội, đào tạo nghề và việc làm cho giới trẻ, và bảo tồn di sản thế giới. Hiện nay UNV đang hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) để xúc tiến dự án Tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS (GIPA). Để tạo ra một môi trường khuyến khích và bền vững cao cho hoạt động tình nguyện ở Việt Nam, UNV đang hỗ trợ các đối tác trong nước phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động tình nguyện như trung tâm nguồn lực tình nguyện quốc gia, các kế hoạch tình nguyện quốc gia, nghiên cứu và phát triển chính sách cho hoạt động tình nguyện. UNV cũng xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức tình nguyện theo Chương trình Tài trợ nhỏ vì Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ.
Xem