Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS)

19/10/2012

UNAIDS là tên viết tắt của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS nhằm mục đích phối hợp các nỗ lực và nguồn lực của mười tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc trong công cuộc ứng phó với đại dịch AIDS trên toàn cầu.

UNAIDS hoạt động dựa trên nhận thức rằng ứng phó với HIV cần phải được mở rộng không ngừng cho tới lúc dịch bị ngăn chặn hoặc ảnh hưởng của nó giảm xuống đáng kể. Sự mở rộng này có hai yếu tố: thúc đẩy Tiếp cận Phổ cập về dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ; và kết hợp các nỗ lực đó với những hành động có thể giải quyết các nhân tố xã hội làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV của con người. Ban Thư ký UNAIDS đóng vai trò xúc tác và điều phối các hoạt động về phòng chống HIV, chứ không phải là cơ quan trực tiếp tài trợ và thực hiện. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu đang được khuyến khích và hỗ trợ gồm: Vai trò Lãnh đạo và vận động chính sách cho chương trình phòng chống HIV/AIDS hiệu quả, Thông tin chiến lược nhằm hướng dẫn cho các nỗ lực phòng chống AIDS tòan cầu, Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình dịch và những nỗ lực phòng chống dịch, Thu hút sự tham gia của các tổ chức vào công tác phòng chống HIV/AIDS, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức Phi chính phủ, Người sống chung với HIV, và các tổ chức/cá nhân trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật để hỗ trợ ứng phó hiệu quả. Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2000. Cho đến nay gần 190 quốc gia thành viên đã ký vào bản cam kết thực hiện. Các mục tiêu này đi kèm với 18 chỉ tiêu cần đạt được trong thời gian nhất định, giúp cộng đồng quốc tế có thể dễ dàng đo được các tiến triển của mình đến thời điểm hiện tại.Theo đó, các mục tiêu sẽ phải đạt được vào năm 2015. Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 6 kêu gọi phòng chống HIV/AIDS và đẩy lùi sự lây lan của dịch vào năm 2015.8 Mục tiêu Thiên Niên Kỷ bao gồm: 1 Xóa đói tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói. 2. Đạt phổ cập giáo giục tiểu học 3. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ 4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em 5. Nâng cao sức khỏe bà mẹ 6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác 7. Đảm bảo bền vững về môi trường 8. Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển UNAIDS tại Việt Nam Mặc dù UNAIDS hoạt động mang tính toàn cầu, song phần lớn các công việc quan trọng nhất của UNAIDS đều đýợc thực hiện tại cấp quốc gia. Tại Việt Nam, UNAIDS hỗ trợ điều phối các ứng phó của quốc tế về HIV/AIDS, kết hợp với các cơ quan Đảng và chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy dự phòng, chăm sóc và điều trị, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khác để xây dựng và thực hiện Khung Theo dõi và Đánh giá quốc gia, và tham gia vào các tiến trình hoạt động của LHQ như sáng kiến thí điểm một LHQ. Công tác điều phối ứng phó của LHQ đối với HIV do Nhóm Phối hợp của LHQ về HIV chỉ dẫn. Nhóm bao gồm các đại diện của các cơ quan đồng tài trợ cùng chia sẻ, lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động được điều phối giữa tổ chức của mình với các đối tác khác. Các hoạt động của Nhóm phối hợp của LHQ về HIV được định hướng dành cho công tác nhận định và hỗ trợ các kế hoạch chiến lược quốc gia của Việt Nam. Văn phòng UNAIDS gồm có một Giám đốc Quốc gia và các cán bộ chương trình trong nước và quốc tế cùng các nhân viên hỗ trợ khác. UNAIDS có trụ sở tại Geneva, và Tiến sĩ Peter Piot hiện là Giám đốc Điều hành của UNAIDS. UNAIDS có văn phòng hoạt động tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới. UNAIDS hỗ trợ các quốc gia trong việc xây dựng, thực hiện và mở rộng các chiến lược tòan diện về phòng chống AIDS.
Xem