Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo "Việt Nam gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức"

07/10/2005

Ngày 6/10/2005, Bộ Ngoại giao và Quỹ Hanns Seidel (Đức) đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia: "Việt Nam gia nhập WTO: Cơ hội và thách thức". Tham dự Hội thảo có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Bàng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Phúc; đại diện của nhiều Bộ, ngành, viện nghiên cứu trong nước cũng như chuyên gia của một số tổ chức quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ trình bày các tham luận và thảo luận về các vấn đề: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Nhà nước sau khi Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế; Cơ hội và thách thức trong lĩnh vực tài chính sau khi Việt Nam gia nhập WTO; Các vấn đề của Hoa Kỳ khi Việt Nam gia nhập WTO… Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Bàng: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO từ tháng 1/1995. Trong 10 năm qua, nước ta đã nỗ lực đối mới và phát triển nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy đàm phán nhằm mục tiêu sớm trở thành thành viên của tổ chức này. Tiến trình đàm phán đã đạt được những kết quả quan trọng. Về song phương, Việt Nam đã kết thúc đàm phán với trên 20 đối tác và đang tích cực thúc đẩy đàm phán với số đối tác còn lại. Về đa phương, nước ta đang rà soát và hoàn thiện dự thảo Báo cáo về gia nhập WTO của Việt Nam. Khả năng Việt Nam hoàn tất quá trình đàm phán và gia nhập WTO trong thời gian tới đang trở thành hiện thực. Gia nhập WTO đem lại cả cơ hội lẫn thách thức và hội thảo này là một trong những hoạt động có ý nghĩa giúp các Bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam triển khai những bước chuẩn bị cần thiết để bảo đảm nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, hạn chế tối đa tiêu cực và giúp Việt Nam tham gia hiệu quả vào nền kinh tế thế giới trong thời gian tới./. Thảo Lan
Xem