Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khai trương cơ sở dữ liệu về nguồn viện trợ phát triển cho Việt Nam (DAD)

05/10/2005

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã khai trương “Cơ sở dữ liệu về nguồn viện trợ phát triển cho Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Cao Viết Sinh đánh giá cao vai trò của nguồn vốn hỗ trợ phát triển trong việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, tăng cường năng lực thể chế và kỹ thuật để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới mà trong đó Việt Nam sẽ phải thực hiện cải cách toàn diện và vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, cần phải có một hệ thống thông tin dữ liệu mạnh phục vụ cho công tác lập kế hoạch, dự báo cũng như quản lý, theo dõi và giám sát việc sử dụng các nguồn này. Vì vậy, việc khai trương cơ sở dữ liệu DAD Việt Nam ngày càng mang ý nghĩa sâu sắc. Phó Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Subinay cho rằng Dự án DAD Việt Nam là một trong các hoạt động trợ giúp của UNDP tại Việt Nam đối với chương trình của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý ODA và thực hiện các cam kết giữa nhà tài trợ và Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt tiến bộ to lớn trong việc đổi mới thực hiện các chương trình dự án ODA. Đi đầu trong các nước phát triển về việc đề ra chương trình nâng cao hiệu quả ODA, Chính phủ Việt Nam hiện đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong việc làm hài hoà các thủ tục, quy trình viện trợ. DAD Việt Nam nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những thông tin nhanh và kết quả phân tích toàn diện về các nguồn vốn ODA, giúp đưa ra các quyết định tốt hơn phục vụ cho mục tiêu nâng cao hiệu quả, tính phù hợp và sự hài hoà về quy trình, thủ tục trong công tác quản lý, sử dụng ODA. Tại lễ khai trương, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế giới thiệu về công tác quản lý số liệu ODA hiệu quả viện trợ; việc ứng dụng cơ sở dữ liệu DAD ở Việt Nam”. Nhân dịp này, ông Subinay Nandy đã trao cho Thứ trưởng Cao Viết Sinh những dữ liệu về ODA mà UNDP đã thu thập trong 10 năm qua. Viết Trọng
Xem