Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trên 9000 lượt nông dân Quảng Ninh được vay vốn phát triển sản xuất

10/11/2004

Thực hiện chủ trương vận động “Xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân” sau 8 năm hoạt động ở hầu khắp 14 huyện, thị xã, thành phố với số tiền vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tăng 11% so với ngày đầu thành lập. Số tiền quyên góp được đã cho 9.239 lượt hội viên nông dân ở 163 xã, phường trên địa bàn Quảng Ninh vay để phát triển sản xuất.

Số tiền trên cho vay ở các lĩnh vực chăn nuôi: 32%, trồng cây ăn quả: 18%; sản xuất cây lương thực, rau, màu: 21%, trồng cây gây rừng trên 7,5%, nuôi trồng thuỷ sản 17%, làm dịch vụ 4%. Bình quân mỗi hộ được vay số tiền trên dưới 2,5 triệu đồng chu chuyển trong thời hạn từ 12 đến 36 tháng. Số vốn trên đã góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho1784 lao động và nhờ thế đã đưa số hội viên nông dân lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ trên 27.000 năm 1997 (khi mới thành lập quỹ) lên gần 32.000 hộ năm 2004. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức qui định. Thảo Lan
Xem