Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hoá: Hơn 1000 cán bộ xã, thôn, bản được tập huấn về công tác xoá đói giảm nghèo

10/11/2004

Từ đầu năm đến nay, Sở Lao động – TBXH Thanh Hoá đã tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác xoá đói giảm nghèo (XĐGN), giải quyết việc làm cho hơn 1000 cán bộ xã, thôn, bản, trong đó có 60 cán bộ thôn, bản là người dân tộc Thái.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác XĐGN; vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị, công tác quản lý sử dụng đất, tín dụng đối với hộ nghèo, phát triển ngành nghề ở nông thôn… Riêng số cán bộ cấp xã trong thời gian tập huấn được đi tham quan các đơn vị điển hình trong tỉnh về công tác XĐGN, giải quyết việc làm cho người lao động để học tập kinh nghiệm và được cấp chứng chỉ. Thảo Lan
Xem