Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi: tặng học sinh nghèo quần áo, đồ dùng học tập

10/11/2004

Sau hơn một tháng triển khai cuộc vận động “áo trắng tặng bạn” do ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi phát động, học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi đã quyên góp được trên 62.000 chiếc quần áo cũ còn tốt và áo mới để tặng học sinh nghèo, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số 7 huyện miền núi, hải đảo trong tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi đã phân công mỗi huyện, thị ở vùng đồng bằng nhận kết nghĩa với một huyện miền núi, hải đảo để có chương trình giúp đỡ cụ thể. Các học sinh còn quyên góp trên 5.000 quyển sách, vở và hàng nghìn chiếc cặp sách để tặng học sinh nghèo ở các huyện miền núi, hải đảo trong tỉnh. Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Xem