Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

27/06/2019

Anh Lê Trịnh Thân - Quảng Ngãi hỏi: Bố vợ của tôi là con liệt sĩ. Vậy, bố vợ tôi có được hưởng trợ cấp 1.515.000 đồng/tháng theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP không? Từ trước đến nay bố vợ tôi chỉ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 500.000 đồng/năm.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ được quy định tại Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, theo đó, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tất nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.

Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên, nếu đủ điều kiện thì ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Xem