Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/04/2019

Sáng 16/04/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” cho các đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị nhà làm việc liên cơ D25.

PGS.TS Phan Hữu Tích - giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp làm báo cáo viên. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Các đồng chí lãnh đạo và toàn bộ đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị nhà làm việc liên cơ D25.

Đồng chí Lê Văn Hoạt phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên được PGS.TS Phan Hữu Tích truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". PGS.TS Phan Hữu Tích nhấn mạnh: Việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đã quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm "lấy dân làm gốc" không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề nhằm giúp các đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị, sau Hội nghị này, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, tự giác rèn luyện, nâng cao nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xem