Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

18/12/2018

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH phối hợp với Ban cán sự Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận Trung ương.

Các thành phần được triệu tập tại 03 điểm cầu bao gồm: Tại điểm cầu Trụ sở Bộ có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Cấp ủy Đảng các cấp; Ban thường vụ Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức Đảng trực thuộc địa phương mà trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra; các đồng chí đảng viên ở Đảng Bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại điểm cầu Trụ sở liên cơ Bộ, D25 có các đồng chí đảng viên các đơn vị: Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội, Cục Việc làm; Cục An toàn lao động; Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Lao động và Xã hội; Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo; Văn phòng UBQG về Người cao tuổi Việt Nam, Văn phòng Làng trẻ SOS Việt Nam; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động và Xã hội; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.

Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức Đảng trực thuộc địa phương mà trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào; các đảng viên Đảng bộ Trung tâm kiểm định an toàn khu vực II; chi bộ Văn phòng Bộ tại TP Hồ Chí Minh và Chi bộ Nhà khách Người có công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận Trung ương đã quán triệt đến toàn thể Hội nghị các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết,  ngày 17/12/2018, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 469-KH/ĐU về học tập quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị TW 8 khóa XII. Để triển khai thực hiện Kế hoạch này, Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ: (1). Các đảng bộ, chi bộ được triệu tập tại điểm cầu Hà Nội khẩn Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên. Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt trước ngày 15/01/2018. (2). Hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân. Đây được coi là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của đơn vị (3). Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Bộ; (4). Các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Hội nghị TW 8 khóa XII trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin của ngành, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.; Chỉ đạo bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII của Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

 

Xem