Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thời gian công tác để tính chế độ bệnh binh

11/12/2018

Ông Nguyễn Sỹ Mại - Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị hỏi: Tôi đang công tác trong đơn vị quân đội, thời gian công tác trong quân đội của tôi là 14 năm 7 tháng. Hiện tại tôi mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ mất sức lao động là 81%. Vậy, tôi có được tính đủ 15 năm công tác để được hưởng chế độ bệnh binh không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định điều kiện xác nhận bệnh binh. Theo đó, Điểm i Khoản 1 Điều 33 quy định: Người bị mắc bệnh thuộc trường hợp đã có đủ 15 năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí thì được xem xét, xác nhận là bệnh binh.

Về trường hợp của Ông, thông tin Ông cung cấp chưa đủ cơ sở để trả lời, đề nghị ông liên hệ với Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam để được xem xét, hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền.

 

 

Xem