Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy tập hài cốt liệt sĩ

11/12/2018

Ông Trần Hoàng Thuận - Tp. Hải phòng hỏi: Tôi xin hỏi, quy trình, thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ từ ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào trong nghĩa trang liệt sĩ như thế nào? Có phải giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 56 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đã người có công với cách mạng quy định: “Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước”.

Đề nghị Ông liên hệ với Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

 

Xem