Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ

11/12/2018

Bà Dương Thị Hồng Hạnh - quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hỏi: Bố tôi là liệt sĩ Dương Văn Đức, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Hiện nay phần mộ được quy tập về nghĩa trang Long An. Nay tôi là con gái duy nhất của liệt sĩ, mẹ tôi (đã tái giá) và chồng tôi vào thăm viếng mộ bố tôi. Vậy, tôi, mẹ tôi và chồng tôi có được thanh toán tiền đi lại không? Số tiền cụ thể là bao nhiêu?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 64 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có quy định:

"1. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau:

a) Mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ;

b) Trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

c) Liệt sĩ có thông tin địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử.

2. Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần”.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định này cũng quy định: “Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ…”

Khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ quy định:

“3. Nội dung và mức hỗ trợ:

Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn theo khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh. Mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi thăm viếng đối với một liệt sĩ như sau:

  • Khoảng cách dưới 100km:              mức hỗ trợ 150.000 đồng/người
  • Từ 100km đến dưới 300km:            mức hỗ trợ 300.000 đồng/người
  • Từ 300km đến dưới 500km:            mức hỗ trợ 500.000 đồng/người
  • Từ 500km đến dưới 1.000km:         mức hỗ trợ 800.000 đồng/người
  • Từ 1.000km đến dưới 1.500km:      mức hỗ trợ 1.100.000 đồng/người
  • Từ 1.500km đến dưới 2.000km:      mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người      
  • Từ 2.000km trở lên:                     mức hỗ trợ 1.700.000 đồng/người”.

Trường hợp của Bà, đề nghị Bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

 

 

Xem