Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thủ tục hưởng chế độ thương binh

27/11/2018

Bà Nguyễn Thị Đào – Hà Nội hỏi: Trước khi đi chiến đấu bố tôi ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó bố tôi bị thương được trở về địa phương. Tháng 6/1994, bố tôi làm hồ sơ và được cấp giấy chứng nhận thương binh loại A, thương tật 62% do cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh cấp.

Tuy nhiên, do điều kiện gia đình phải đi làm ăn xa, bố tôi chưa nhận chế độ thương binh tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận thương binh.

Năm 2010, bố tôi chuyển hộ khẩu về phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hiện nay, bố tôi tuổi cao sức yếu, muốn được hưởng lại chế độ thương binh. Vậy, gia đình tôi phải làm gì để bố tôi hưởng lại chế độ thương binh?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp thương tật hàng tháng hoặc một lần.

Theo nội dung đơn, cha của bà đã lập hồ sơ và được giám định tỷ lệ thương tật tại tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Hà Tĩnh). Đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Xem