Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ tai nạn lao động

18/07/2018

Ông Dương Văn Minh - Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh hỏi: Trong công ty tôi có một chị bị ngã phải nằm viện, do đến giờ đi làm dắt xe ra vỉa hè để đi làm thì bị choáng ngã dẫn đến gãy xương, giám định tỷ lệ suy giảm sức lao động là 40%. Trường hợp này có được tính là trong thời gian và cung đường hợp lý để đủ điều kiện giải quyết chế độ tai nạn lao động không? Trường hợp chị này choáng, tự ngã có người làm chứng.

Vấn đề này, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đối với trường hợp này. Việc xác định trường hợp này có phải tai nạn lao động hay không phải căn cứ vào kết quả điều tra tai nạn lao động. Trường hợp không đồng ý với kết quả điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở mà có khiếu nại, tố cáo đề nghị Ông/Bà liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để giải quyết theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động.

 

Xem