Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng ủy Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2018

24/01/2018

Sáng ngày 24/01/2018, tại Trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng thời tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 50, 45, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên của Đảng bộ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung– Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Thứ trưởng Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Bí thư Đảng ủy; các Thứ trưởng: Doãn Mậu Diệp, Lê Tấn Dũng; đồng chí Nguyễn Thành Nam, ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, các ban của Đảng ủy Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt – Vụ trưởng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và triển khai kế hoạch 5 năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Được sự lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan TW, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với BCS Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng và đảng viên nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ. Cụ thể, Bộ LĐ-TBXH đã hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quốc hội giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,18%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 56% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm khoảng 1,35% so với cuối năm 2016 (trong đó, các huyện nghèo giảm khoảng 5%);Hoàn thiện thể chế, hoàn thành Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tính đến nay cả nước có 1.974 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 388 trường cao đẳng, 551 trường trung cấp và 1.035 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh các cấp độ khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,2% kế hoạch; Phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho trên 1,63 triệu người, đạt 102,48% kế hoạch trong đó tạo việc làm trong nước cho trên 1,5 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch, xuất khẩu lao động cho trên 134 nghìn người, đạt 127,6% kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Theo thống kê, thu nhập bình quân tháng từ việc chính của lao động làm công hưởng lương quý III/2017 là 5,36 triệu đồng, tăng 434 nghìn đồng (tăng 8,8%) so với cùng kỳ năm 2016. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, xác nhận và tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 1.250 liệt sỹ, công nhận 2.500 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; cấp mới, đổi trên 50.000 bằng Tổ quốc ghi công…

Đ/c Lê Văn Hoạt báo cáo tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2018, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội, trong đó tập trung nghiên cứu, xây dựng Bộ Luật lao động sửa đổi; nghiên cứu sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; các Đề án trình Hội nghị TW7; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Tiếp tục các giải pháp phát triển thị trường lao động, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu lao động, thu thập, cập nhật dữ liệu thị trường lao động; Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống dịch vụ việc làm, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, quản lý chặt chẽ, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; Tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh; Thực hiện nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động; Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Thực hiện giảm nghèo bền vững; Làm tốt công tác trợ giúp xã hội; tạo môi trường sống an toàn, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh giảm biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra; Hợp tác quốc tế thông tin tuyên truyền, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận tổ quốc, theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch…

Đ/c Nguyễn Thành Nam phát biểu tại Hội nghị

Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW nhất trí với 11 nhiệm vụ chính trị và 5 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà báo cáo tại Hội nghị nêu ra. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị Đảng ủy bộ Bộ LĐ-TBXH chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng chỉ đạo, đôn đốc các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XII với tinh thần rõ lộ trình, rõ trách nhiệm. Kịp thời tổ chức và nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,8 khóa XII; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường sắp xếp, kiện toàn triển khai tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ theo đúng Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nêu gương cán bộ; Tập trung rà soát, đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo; Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước…

Đ/c Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH khẳng định sự đóng góp của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng và các đảng viên vào thành công của toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao trong năm 2017. Đồng chí biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý trong lãnh đạo chính trị của từng tổ chức Đảng và coi từng tổ chức Đảng là chỗ dựa tin cậy để toàn Bộ, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Đào Ngọc Dung cho rằng, nhiệm vụ năm 2018 là rất nặng nề, đặt sức ép cho toàn Ngành phải tập trung trí lực để triển khai. Điều này đòi hỏi các tổ chức Đảng và từng đảng viên cần chung sức thực hiện, không chỉ làm tròn vai thuộc bài mà còn phải quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đ/c Nguyễn Thành Nam trao Huy hiệu cho các cá nhân

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 50, 45, 30 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng thời trao Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

Đ/c Đào Hồng Lan trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác Đảng 5 năm liền 2012-2017

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Xem