Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hộ nghèo khi mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ tiền hàng tháng?

18/09/2017

Ông Nguyễn Việt Cường - xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hỏi: Năm 2016, gia đình tôi thuộc hộ nghèo; năm 2017, cận nghèo. Mẹ tôi bị ung thư vú, đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. Vậy, mẹ tôi có được trợ cấp tiền hàng tháng từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội không quy định người mắc bệnh hiểm nghèo là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Xem