Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ học nghề đối với lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

18/09/2017

Bà Hoàng Thị Thanh - Trường cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn hỏi: Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp 3 tháng từ 28/3/2017 đến ngày 27/6/2017. Đăng ký học nghề lái xe ô tô hạng C với cơ sở dạy nghề có hợp đồng học nghề ký từ ngày 20/6/2017 nhưng Quyết định mở lớp học nghề lái xe ô tô hạng C là tháng 7/2017. Vậy, người lao động có được hưởng hỗ trợ học nghề không vì tháng 6/2017 cơ sở dạy nghề không mở lớp học nghề lái xe hạng C?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 01 một hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 nêu trên thì trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động. Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, trường hợp người lao động mà bà Hoàng Thị Thanh đã hỏi nếu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trong khoảng thời gian từ ngày 28/3/2017 đến ngày 27/6/2017 (thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp) sẽ được hỗ trợ học nghề; thời điểm bắt đầu hỗ trợ học nghề được thực hiện theo các quy định nêu trên.

Xem