Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

18/08/2017

Chiều ngày 18/8/2017, tại hai điểm cầu truyền hình trực tuyến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH. Đồng chí PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tới dự Hội nghị tại các điểm cầu còn có các đồng chí đại diện Ban Cán sự, Ban Chấp hành Đảng Bộ, cùng đại diện Lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị trực thuộc Bộ, …Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ cùng đại diện các Sở LĐ-TBXH của các tỉnh thành...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII được tổ chức tháng 5/2017 đã thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và nhất trí thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết 12 về tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh những kết quả cơ bản của Hội nghị Trung ương 5. Theo tinh thần đó, Hội nghị lần này nhằm triển khai quán triệt đến tất cả các cán bộ là đảng viên của toàn Đảng Bộ Bộ LĐ-TBXH. Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII  hàm chứa nhiều nội dung hết sức quan trọng, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến Bộ ngành LĐ-TBXH. Đặc biệt là Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thông qua đó cần tạo sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới hoàn thiện tổ chức tốt pháp luật cơ chế chính sách phù hợp với quy luật thị trường, và thông lệ chuẩn mực quốc tế, đồng thời xóa bỏ định kiến rào cản, cải cách mạnh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

Quang cảnh Hội nghị Học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Nghị quyết số 11 đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X và các chủ trương, quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Trong đó có đưa ra hạn chế của từng loại thị trường đặc biệt thị trường lao động, cùng những bất cập trong xóa đói, giảm nghèo, đây là những công việc liên quan sát sườn tới lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đang được Bộ LĐ-TBXH tập trung triển khai thực hiện. Đặc biệt Nghị quyết đã đưa ra những chủ trương giải pháp với các vấn đề liên quan đến các nhóm về thị trường lao động tiền lương, quan hệ lao động, nhóm chính sách an sinh xã hội.

Từ chủ trương đó,  Bộ LĐ-TBXH cần cải cách chế độ tiền lương đối với khối doanh nghiệp, bổ sung hoàn thiện, điều chỉnh các chính sách đối với người có công, chính sách phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội. Đây là những nội dung rất cụ thể được Hội nghị Trung ương 5 Khóa 12 đặt ra.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Hội nghị nhằm phổ biến quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 12, để từng cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa tầm quan trọng các nội dung cơ bản của văn kiện của Đảng từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, đề cao trách nhiệm gương mẫu tự giác thực hiện. Đồng thời trên cương vị của mình chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết trong lĩnh vực được giao nhất là trong việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách pháp luật nhằm thể chế hóa các chính sách được đề ra trong Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và an sinh xã hội.

Thông qua sự truyền đạt phân tích kỹ các nội dung Nghị quyết, nhằm góp phần thảo luận xây dựng chương trình hành động của Bộ, từng cơ quan trực thuộc Bộ, thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII đề ra, Đảng bộ sẽ phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Các đơn vị, các đồng chí bí thư, cấp ủy có trách nhiệm quán triệt triển khai Nghị quyết tại đơn vị mình với tinh thần đổi mới,  thiết thực, cụ thể gắn với việc học tập quán triệt triển khai Nghị quyết đi liền với xây dựng chương trình hành động thực hiện trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị nhất là người đứng đầu trong thực hiện công tác chính trị chuyên môn.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ và cán bộ đảng viên nghiêm túc học tập quán triệt tinh thần của Nghị quyết, thảo luận các nội dung gắn với nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân mình để việc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII thực sự có hiệu quả.

 

 

Xem