Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sẽ có Thông tư mới về xác định mức độ khuyết tật

16/08/2017

Bà Phạm Thị Nam (tỉnh Hà Nam) hỏi: Con gái bà bị điếc bẩm sinh cả hai tai nhưng chưa được xác định mức độ khuyết tật nặng. Bà Nam hỏi, bao giờ con bà được xác định mức độ khuyết tật nặng để hưởng chế độ?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Xuất phát từ đòi hỏi thực của thực tiễn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, đăng tải lấy ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan liên quan. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Thông tư theo ý kiến của các cơ quan, tổ chức để ban hành thực hiện.

Xem