Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tại địa phương khác?

23/11/2016

Chị Mỹ Hạnh - Tỉnh Đồng Nai hỏi : Tôi làm việc ở tỉnh Đồng Nai, vì điều kiện gia đình nên chấm dứt hợp đồng lao động về quê ở một tỉnh miền Bắc chưa kịp thực hiện thủ tục đăng ký thất nghiệp, vậy tôi có thể đăng ký thất nghiệp tại quê không? Thời gian là bao nhiêu lâu?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định này cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trường hợp của bà Mỹ Hạnh nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hoặc hợp đồng làm việc phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi bà có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định nêu trên.

Xem