Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tính lương làm ngày chủ nhật

05/07/2016

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Khánh Hòa hỏi: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản, nhân viên kỹ thuật có thời gian làm việc thất thường do phải bảo trì máy móc, nhất là khi có sự cố. Nếu Chủ nhật, nhân viên trực ca đêm (22h-6h) và trong ngày Chủ nhật đó có sửa chữa máy thêm 2 tiếng nữa, vậy khi chấm công tính lương, nhân viên đó được tính như sau:

Công làm = 8h x 200% x 30% + 2h x 200% x 150% = 20,8h + 6h = 26,8h <=> 3,35 ngày công.
Trong đó:
- 8h làm ban đêm: x 200% do làm Chủ nhật  x 130% do làm ban đêm (lấy công đã nhân 200%)
- 2h làm ban ngày: x 200% do làm Chủ nhật x 150% do làm ngoài 8h tính tăng ca.
Tôi xin hỏi, nhận viên được tính lương như trên có đúng không? Nếu không đúng hoặc tính dư so với quy định thì tính lại thế nào cho đúng?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, theo sản phẩm được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 và Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đề nghị Bà căn cứ các quy định nêu trên để biết và thực hiện.

Xem