Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phụ cấp trách nhiệm có tính đóng BHXH?

29/03/2016

Ông Phạm Văn Kinh - TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hỏi: Tôi là công chức có phụ cấp trách nhiệm 0,5 tương đương trưởng phòng cấp sở. Vậy, theo Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2016 mức phụ cấp của tôi có tính đóng BHXH không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 89 Luật BHXH năm 2014, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
Căn cứ quy định nêu trên, ông Kinh là công chức, được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,5 không phải là phụ cấp tính đóng BHXH.
Xem