Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Quan chức Cấp cao của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (SOCA).

10/02/2015

Ngày 10/2/2015, tại Pê-nang, Ma-lai-xia diễn ra Cuộc họp đặc biệt của Hội nghị Quan chức Cấp cao của Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (SOCA).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Ma-lai-xia, việc chuẩn bị cho Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 và các tài liệu định hướng của Cộng đồng Văn hóa – xã hội ASEAN (ASCC), những hoạt động nhằm thực hiện Khuyến nghị đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch Tổng thể ASCC và các Khuyến nghị về kiện toàn Ban Thư ký ASEAN và rà soát cơ cấu của ASEAN.
Hội nghị đã thống nhất những văn kiện quan trọng trình lên Cấp cao ASEAN thông qua trong năm 2015, bao gồm có:
 • Tuyên bố về Tầm nhìn sau 2015 của ASEAN và tài liệu định hướng của trụ cột ASCC (văn kiện chung)
 • Văn kiện ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (kênh lao động);
 • Khung khổ khu vực và Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Tuyên bố ASEAN về Tăng cường An sinh xã hội (kênh phúc lợi xã hội);
 • Tuyên bố ASEAN về Gìa hoá: tăng cường quyền năng cho người cao tuổi trong ASEAN (kênh phúc lợi xã hội);
 • Tuyên bố chung về Bao phủ Y tế toàn dân trong ASEAN (dự kiến trong kênh y tế);
 • Tuyên bố chung của ASEAN về những ưu tiên của ASEAN sau 2015 liên quan đến nội vụ (kênh Nội vụ);
 • Tuyên bố ASEAN về “Một ASEAN, Một hành động ứng phó chung năm 2020 và sau đó: Ứng phó chung của ASEAN với các thảm hoạ như là một thực thể” (kênh quản lý thiên tai);
 • Tuyên bố ASEAN về Hội nhập và lồng ghép giảm rủi ro thảm hoạ (DRR) trong các cơ quan liên quan của ASEAN (kênh môi trường);
 • Tuyên bố chung của ASEAN về Hợp tác thể thao (kênh thể thao);
Ma-la-xia cũng đã thông báo về một số hoạt động quan trọng của Cộng đồng do Ma-lai-xia tổ chức, bao gồm:
 • Các hoạt động tiếp nối của Tuyên bố chung khu vực Đông Nam Á về ứng phó khu vực đối với việc bùng phát của Dịch bệnh vi-rút Ê-bô-la (kênh y tế);
 • Thực hiện Tuyên bố Đông Nam Á về ứng phó nhanh với thảm họa (kênh quản lý thiên tai);
 • Phê chuẩn Hiệp định thành lập Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN - ACB (kênh môi trường);
 • Lễ kỷ niệm Năm Môi trường ASEAN 2015 “Tăng cường quyền năng của Thanh niên vì một Cộng đồng ASEAN xanh” (kênh môi trường);
 • Hoàn thành Đánh giá khu vực ASEAN về việc đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ và những ưu tiên phát triển sau 2015 (kênh phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo);
 • Hoàn thành đánh giá khu vực về Thương mại và Cạnh tranh trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN: các tác đọng về giới có thể dự báo được (kênh phụ nữ);
 • Thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Truyền thông ASEAN (kênh thông tin);
 • Các hoạt động kỷ niệm việc thành lập Cộng đồng ASEAN trong năm 2015 (kênh văn hoá);
        Việt Nam cùng các nước đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong việc đề ra một kế hoạch khá tham vọng với nhiều văn kiện sẽ được Lãnh đạo Cấp cao thông qua trong năm 2015. Việt Nam khuyến nghị Ma-lay-xia cần có một kế hoạch chi tiết, cụ thể để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành và các SOCA để đảm bảo hoàn thiện được các văn kiện trong hạn định và trình lên Cấp cao theo đúng lộ trình. Việt Nam cũng đặc biệt đánh giá cao Ma-lay-xia trong việc thúc đẩy việc thông qua Văn kiện về lao động di cư, Tuyên bố về già hoá và tăng cường truyền thông trong ASEAN cũng như sang kiến về Tuyên bố ASEAN về bao phủ y tế toàn dân. Theo đó Việt Nam cũng thông tin về việc sẽ hỗ trợ kênh phúc lợi xã hội của Ma-lay-xia trong việc tổ chức một cuộc tham vấn về xây dựng Tuyên bố về Già hoá liền kề với cuộc họp xây dựng kế hoạch Công tác của kênh phúc lợi xã hội trong năm 2015.
 
Xem