Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức hưởng BHXH một lần năm 2016

27/01/2016

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Tp. Hồ Chí Minh) hỏi: Tôi có tổng thời gian đóng BHXH là 1 năm 6 tháng (trước 2014 là10 tháng, từ năm 2014 đóng được 8 tháng). Vậy theo quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì mức hưởng BHXH một lần được tính như thế nào? Tôi được hưởng mấy tháng lương bình quân đóng BHXH?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Xem