Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai công tác năm 2016

25/12/2015

Chiều 24/12/2015, tại Trụ sở Bộ, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2015, Thanh tra Bộ và Thanh tra các Sở LĐ-TBXH đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng chí Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng cho biết: kết thúc năm 2015, Thanh tra toàn ngành đã triển khai 6.892 cuộc thanh tra (giảm 2.138 cuộc so với năm 2014). Qua thanh tra đã ban hành 35.952 kiến nghị (tăng 0,04% so với năm 2014); phát hiện 2 cán bộ thực hiện sai chính sách (giảm 1.880 quyết định so với năm 2014); ban hành 929 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (giảm 1.880 quyết định so với năm 2014) với tổng số tiền xử phạt là 16, 6 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2014); kiến nghị cắt, thu hồi do sai phạm là 29,3 tỷ đồng (tăng 33, 2% so với năm 2014). Thanh tra lĩnh vực lao động tại 117 doanh nghiệp trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố và 3 Tổng Cty: Tổng Cty Lương thực Miền Nam, Tổng Cty Dầu thực vật, Tổng Cty Hàng không Việt Nam và 45 đơn vị trực thuộc 3 Tổng Cty. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ ban hành 1.697 kiến nghị, 3 quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 15,1 tỷ đồng lĩnh vực người có công…

Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Bộ Nguyễn Tiến Tùng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm
Thanh tra các Sở đã phát 22.395 phiếu (giảm 6,8% so với năm 2014), thu về 7.979 phiếu, xử lý 5.845 phiếu, phát hiện 31.997 sai phạm thông qua xử lý phiếu. Thanh tra toàn ngành đã tiếp 12.969 lượt công dân (tăng 9,2% so với năm 2014); xử lý 18.353 đơn, thư (tăng 4,8 so với năm 2014) và giải quyết 668 vụ khiếu nại, tố cáo (giảm 16,7% so với năm 2014). Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong năm 2015, Thanh tra Bộ đã tiến hành 405 cuộc thanh tra, kiểm tra (tăng 1,5 % so với năm 2014) trong đó có 348 cuộc theo kế hoạch và 57 cuộc đột xuất, ban hành 4.043 kiến nghị, tăng 40,7% so với năm 2014, 14 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 7,7% so với năm 2014)  kiến nghị thu hồi 16,5 tỷ đồng (giảm 26% so với năm 2014). Về công tác phòng, chống tham nhũng: Công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai cho cán bộ, công chức của Bộ, chú trọng công tác đấu tranh loại bỏ tham nhũng trong và ngoài cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Thanh tra Bộ tiếp tục thực hiện công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành, trong đó tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu, công tác đầu tư cơ bản, thanh tra chuyên đề an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; thanh tra lĩnh vực người có công; thanh tra lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội; thanh tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội; thanh tra dạy nghề cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành; Tiếp tục triển khai thanh tra vùng, thực hiện chiến dịch thanh tra tại các doanh nghiệp xây dựng; Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung thanh tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 1581/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ; Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động; thanh tra chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục triển khai việc phát phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp; thanh tra lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thanh tra lĩnh vực người có công; thanh tra lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới; thanh tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội...

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí đánh giá cao sự nỗ lực của thanh tra ngành trong năm 2015. Năm vừa qua Thanh tra ngành đã dám đương đầu với nhiều vấn đề phức tạp, phát hiện và đưa ra nhiều vụ việc xử lý hành chính và hình sự được dư luận xã hội đồng tình cao, đem lại niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Thứ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ cần tăng cường nâng cao năng lực quản lí nhà nước về thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tập trung xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch thường xuyên và đột xuất trong cả năm. Thanh tra ngành tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức thanh tra để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu chỉ đạo của Bộ phát huy công tác thanh tra toàn diện hơn. Về nội dung thanh tra, vừa thanh tra toàn diện, nhưng cũng phải chú ý đi vào những lĩnh vực phát sinh tiêu cực, nơi quyền lợi người lao động, cũng như tăng cường nâng cao năng lực quản lí nhà nước về thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tập trung xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch thường xuyên và đột xuất trong cả năm.
 
Xem