Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trường hợp nào được trả lương khi phải ngừng việc?

12/10/2015

Tôi làm việc tại Công ty CP Fafim TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn. Nay bộ phận tôi làm việc ngừng hoạt động, Công ty không bố trí công việc cho tôi và thỏa thuận để tôi hưởng 70% mức lương chính, không chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không? Công ty không thực hiện theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng với lý do, lương của cán bộ, công nhân viên đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng nên không điều chỉnh tăng lương thì có đúng quy định không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động thì trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương.

Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Đối chiếu với trường hợp ông Trần Văn Minh, công ty không bố trí công việc cho ông thì đề nghị ông căn cứ quy định nêu trên để kiến nghị công ty thực hiện trả tiền lương theo đúng quy định.

Xem