Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh triển khai khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em

27/09/2022

Trong tháng 9/2022, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các tổ chức, ngành, đơn vị liên quan triển khai chương trình Khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

01.27.09.22.jpgMột số hình ảnh thực tế tại địa phương.

Năm nay, chương trình tập trung ưu tiên cho trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, tại các vùng trẻ em chưa có điều kiện được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cơ bản, vùng trẻ em bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19.

Kết thúc chương trình đã có hơn 3.000 lượt trẻ em được khám sàng lọc, nhiều trẻ em được chỉ định can thiệp và phẫu thuật kịp thời.
02.27.09.22.jpgMột số hình ảnh thực tế tại địa phương.
Chương trình năm nay được sự phối hợp thực hiện về chuyên môn bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ cao về lĩnh vực tim mạch của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, các trường hợp chỉ định can thiệp, phẫu thuật sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, kinh phí được Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Quảng Ninh đài thọ toàn phần.
Xem